Εστιατόριο Lydia

Ωράριο

  • Πρόγευμα Καθημερινά, 7:30 - 10:00
  • Μεσημεριανό 1 Καθημερινά, 11:00 - 12:15
  • Μεσημεριανό 2 Καθημερινά, 12: 30- 14:30
  • Δείπνο 1 Καθημερινά, 14:45 - 17:30
  • Δείπνο 2 Καθημερινά, 18:45 - 21:00

Κώδικας ενδυμασίας

  • Απλό ντύσιμο